Skatteregler för gåvor till era anställda 2024

När ert företag väljer att ge gåvor till era anställda är det viktigt att ha koll på skattereglerna. De flesta gåvor från arbetsgivare är skattepliktiga, men det finns undantag som kan vara fördelaktiga att känna till.

Här är vad ni behöver veta:

Julgåvor:

Om ni ger julgåvor till era anställda är gåvan skattefri om värdet per gåva inte överstiger 500 kronor inklusive moms för år 2023 och 550 kronor för 2024 (440 kr exklusive moms). Fraktkostnaden räknas inte in i värdet.

Jubileumsgåvor:

Vid firandet av företagets 25-, 50-, 75- eller 100-årsjubileum, är jubileumsgåvor till era anställda skattefria om de inte överstiger 1 650 kronor (inklusive moms) för år 2024.

Minnesgåvor:

För anställda med längre anställningstid eller vid jämna födelsedagar från 50 år och uppåt, kan minnesgåvor vara aktuellt. För att vara skattefri får gåvans värde inte överstiga 15 000 kronor (inklusive moms). Det är också skattefritt om minnesgåvan endast ges vid ett tillfälle, förutom vid avslutad anställning.

Era anställda räknas ha en längre anställningstid efter minst sex år sammanhängande anställning. Att ge gåvor till era anställda är en fin gest, och med lite kunskap om skattereglerna kan ni maximera fördelarna för både dem och ert företag.

För mer detaljerad information se Skatteverkets hemsida eller kontakta oss om du har frågor.