Connect Marketing

Skatteregler 2023

Visa mer

Personalgåvor till anställda 2023

Sommar och julgåvor, jubileumsgåvor och minnesgåvor till anställda är skattefria under vissa förutsättningar.

I annat fall är gåvor från arbetsgivaren skattepliktiga.

Julgåvor, sommargåvor, gåvokort, julklappar till personal och kunder är skattefria om gåvans värde inte överstiger 400 kr exkl. moms (500 kr inkl. 25% moms).

Vid gåva av matprodukter är värdet 445 kr exkl. matmoms (500 kr inkl. 12% moms) I värdet inräknas inte fraktkostnader

Huvudregeln är att gåvor från arbetsgivaren är skattepliktiga. Undantaget är julgåvor, jubileumsgåvor och minnesgåvor. En sådan gåva är skattefri så länge gåvans värde, det vill säga marknadsvärdet inklusive moms, inte överstiger vissa beloppsgränser. Vilka beloppsgränser som gäller beror på vilken typ av gåva det är. Om värdet överstiger dessa beloppsgränser är gåvan skattepliktig från första kronan. Arbetsgivaren måste ge gåvan till alla anställda eller till en större grupp av anställda för att reglerna om skattefrihet ska gälla.

Arbetsgivaren får göra avdrag för utgiften för gåvorna som en personalkostnad.

Presentkort och gåvor som lämnas i pengar

Gåvor som lämnas i pengar är inte skattefria. Som pengar räknas även andra betalningsmedel som check, postväxel och presentkort som kan bytas mot pengar. Presentkort som inte kan bytas mot pengar kan däremot vara en skattefri gåva.