Connect Marketing

Skatteregler 2021

Visa mer

Personalgåvor till anställda 2021

Sommar och julgåvor, jubileumsgåvor och minnesgåvor till anställda är skattefria under vissa förutsättningar.

I annat fall är gåvor från arbetsgivaren skattepliktiga.

Huvudregeln är att gåvor från arbetsgivaren är skattepliktiga. Undantaget är julgåvor, jubileumsgåvor och minnesgåvor. En sådan gåva är skattefri så länge gåvans värde, det vill säga marknadsvärdet inklusive moms, inte överstiger vissa beloppsgränser. Vilka beloppsgränser som gäller beror på vilken typ av gåva det är. Om värdet överstiger dessa beloppsgränser är gåvan skattepliktig från första kronan. Arbetsgivaren måste ge gåvan till alla anställda eller till en större grupp av anställda för att reglerna om skattefrihet ska gälla.

Tillfällig skattefrihet för gåvor till anställda

Under perioden 1 januari 2021 till 31 december 2021 gäller en tillfällig skattefrihet för gåvor från arbetsgivaren upp till ett värde på  2000 kronor per anställd ink moms + de 500 kronorna som är permanent bestämt sedan tidgare.

Detta gäller utöver de möjligheter att ge skattefria gåvor som redan tidigare funnits, exempelvis julgåvor.

Om gåvan är värd mer än 2 500 kronor ink moms så beskattas den del som överstiger.

Arbetsgivaren får göra avdrag för utgiften för gåvorna som en personalkostnad.

Presentkort och gåvor som lämnas i pengar

Gåvor som lämnas i pengar är inte skattefria. Som pengar räknas även andra betalningsmedel som check, postväxel och presentkort som kan bytas mot pengar. Presentkort som inte kan bytas mot pengar kan däremot vara en skattefri gåva.

Personalgåva till anställda

Julgåvor till anställda är skattefria för de anställda om värdet inte överstiger 500 kronor inklusive moms. I gåvans värde räknas inte arbetsgivarens kostnader för administration och transporter av gåvorna in.

Den 7 april 2021 publicerades det på Regeringens hemsida ett nytt förslag om att öka upp den tillfälliga skattefria gåvogränsen till 2000 kr inkl. moms för 2021.

Förslaget lämnas nu till riksdagen som skall fatta beslutet men bör med största sannolikhet gå igenom.

Reglerna föreslås träda i kraft 1 maj men gälla from 1/1-31/12 2021.

Så snart det gått igenom i riksdagen återkommer vi med information och material för er att informera era kunder.

Här kan ni läsa själva Skattefria gåvor till anställda upp till 2 000 kronor - Regeringen.se