Kvalitets & miljöpolicy

Kvalitetspolicy:


Våra kunder förväntar sig att vi ska leverera kvalitetsprodukter till rätt pris och på utsatt tid. Det gör vi idag genom att enbart använda oss av kvalitetsprodukter från välkända leverantörer, en noggrann prissättning och en kvalitetspolicy som inte tillåter några förseningar eller felleveranser. Men bra kan alltid bli bättre och vi arbetar därför kontinuerligt för att förbättra våra rutiner för kvalitetssäkring.

Detta gör vi genom att:
- Använda oss av väl beprövade leverantörer med kvalitetspolicy.
- Ständigt öka vår kompetens genom utbildningar, mässor och liknande.
- Ett uppdaterat datasystem för order och inköpshantering
- En lagerhantering och leveranskontroll som inte ger utrymme för några förseningar eller felleveranser.

Dessutom för vi alltid en öppen dialog med våra kunder och informerar så fort deras uppdrag påverkas gällande leveranser etc.
För Connect Marketing är varje kund lika viktig och vårt mål är att alla kunder ska vara nöjda kunder - både när det gäller produkt och hantering. Genom vårt engagemang, yrkeskunnande och en hög leveranssäkerhet har vi idag nöjda kunder över hela världen.

Miljöpolicy


På Connect arbetar vi kontinuerligt med att förbättra vårt miljöarbete och vi tar hänsyn till miljön i alla delar av verksamheten. Vårt engagemang för miljöarbete är ett centralt inslag i vår verksamhet och därför arbetar vi ständigt med att hitta nya miljöanpassade produkter med ett minimum av miljöpåverkan. Genom att erbjuda ett brett sortiment av miljövänliga produkter vill vi också inspirera våra kunder att agera med miljöns bästa i åtanke.

Vi ställer samma kvar på våra leverantörer som på oss själva. Därför väljer vi i största möjliga utsträckning att arbeta med leverantörer som har dokumenterade miljösystem och som arbetar med miljöcertifierade produkter. Vi för en dialog med såväl kunder som leverantörer angående miljöaspekter, krav och miljötänkande. Självklart uppfyller vi alla lagar och förordningar och utbildar kontinuerligt vår personal i dessa. För att leva upp till våra högt ställda miljöambitioner har vi satt upp mål och riktlinjer för hur vi ska arbeta för en bättre miljö och ett förbättrat globalt klimat.

Som en del av New Wave Group följer vi deras riktlinjer för att arbeta mot en mer hållbar utveckling. New Wave Group har en vision om hållbar tillväxt där affärslösningar inte bara är ekonomiskt gynnsamma, utan även hållbara ut ett socialt och miljömässigt perspektiv. Vi arbetar för hållbar utveckling som: Maximerar vårt bidrag till globalt överenskomna mål för hållbar utveckling.
Läs New Wave Groups hållbarhetsredovisning här

Vår miljöpolicy:
- Miljötänk ska genomsyra hela Connects verksamhet.
- Våra medarbetare har utbildning, ansvar och befogenhet att ständigt minska vår miljöpåverkan.
- Vår miljöpolicy uppdateras med jämna mellanrum för att på så sätt ständigt förbättras och hållas uppdaterad.
- Vi kommunicerar vår miljöpolicy till såväl medarbetare som till kunder och leverantörer.
- Vi uppfyller lagar och andra bindande krav
- Vi arbetar förebyggande för att skydda miljön och sträva efter minsta möjliga negativa miljöpåverkan
- Vi påverkar, ställer krav på och samarbetar med andra företag, leverantörer, myndigheter och organisationer.
- Vi drivs ständigt av att vilja förbättra oss.
- Vi ser alla miljöförbättrande åtgärder som investeringar
- Vi strävar ständigt efter att förbättra utnyttjandet av våra resurser inom företaget.
- Vi jobbar på att ge våra anställda de resurser och kunskaper som behövs för att uppfylla kraven i denna policy.'